Copro reikt eerste koud-asfalt certificaat uit!

IKO kreeg de eer om als eerste fabrikant een koud-asfalt certificaat te ontvangen van Copro. De Bouwkroniek schreef daar volgend artikel over:

Copro reikt eerste koudasfalt certificaat uit

Copro heeft op 10 juli het eerste Copro certificaat voor koudasfalt klasse A uitgereikt aan IKO uit Antwerpen. De Vlaamse overheid vroeg in 2011 aan Copro om een productcertificatie voor koudasfalt uit te werken Dit met de bedoeling om een duidelijke selectie te krijgen van kwalitatief koudasfalt met certificaat. Via de oprichting van een adviesraad voor koudasfalt werden de certificatieregels besproken en vastgelegd Na vele vergaderingen werden eind 2014 de technische voorschriften opgenomen in PTV 861 en het toepassingsreglement TRA 61 gepubliceerd.

STANDAARDBESTEK

Vanaf 2016 werden partijkeuringen uitgevoerd om de conformiteit van het aan de klant aangeboden koudasfalt te toetsen aan de eisen die werden opgenomen in het standaardbestek 250. Pas in juni 2017 werd een eerste aanvraag tot het verkrijgen van het Copro certificaat ingediend in juli heeft IKO uit Antwerpen dit certificaat verkregen voor een koudasfalt klasse A Dat wordt geproduceerd door Vialit Asphalt in Oostenrijk.

WEGENBETON

Copro heeft eind juni het eerste Benor certificaat wegenbeton betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen uitgereikt aan Willemen Infrabetoncentrale mobiel West voorheen Aswebo afdeling A Beton in Brugge. Nog in juni ontving De Brabandere uit Veurne het certificaat voor lijnvormige elementen met gerecycleerde granulaten. Ook Stadsbader behaalde reeds een certificaat voor de mobiele betoncentrale toen gestationeerd in Zaventem.

VERTROUWEN

Deze certificaten geven de klanten het vertrouwen dat de geleverde betonmengsels aan alle voorschriften voldoen en alle vereisten nageleefd worden PTV 850 beschrijft de technische voorschriften op het beton toepassingsreglement TRA 50 beschrijft de manier waarop de productiecontrole moet gebeuren.

VOORSTUDIES

Er zijn reeds een tiental betonmengsels gecertificeerd voor bouwklassen B1 B5 B6 B10 BF en voor lijnvormige elementen, inclusief een mengsel met hoogwaardig betongranulaat Voorstudies maken een belangrijk onderdeel uit van het certificatieproces. Er moet vooraf worden aangetoond dat elk mengsel voldoet aan de specifiek gestelde eisen. Zo wordt een extra zekerheid ingebouwd dat de juiste producten voor de juiste toepassing worden gebruikt. Duurzaamheid o.a. vorst en dooizoutbestandheid houdt een essentieel onderdeel van deze voorstudies in.

Artikel uit Bouwkroniek, 24/08/2018

 

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]